Ncypruscarrental

Het handhaven van de Ziektewet

 

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je ziek wordt. Iedereen is namelijk wel eens een keer een beetje ziek of heeft een virus als de griep opgelopen. Maar dit is helemaal niet zo erg. Wanneer je een aantal dagen in het jaar ziek bent, dan kan elke werkgever dat wel begrijpen en accepteren. Maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat een werknemer meerdere maanden ziek is. Het enige nadeel is dat men hier, wanneer hij dat wilt, enorm misbruik van zou kunnen maken. Wanneer dat het geval is en je dat kunt bewijzen, dan ben je wettelijk bevoegd om de werknemer in kwestie op staande voet te ontslaan. In andere gevallen wordt de werknemer beschermd door middel van de Ziektewet. In 1913 werd de Ziektewet officieel in het wetboek aangenomen, maar deze wet werd niet gehandhaafd tot ongeveer de jaren dertig. Het was nodig om deze wet in het leven te roepen door de werkomstandigheden van de arbeiders tot aan je jaren 10 van de 20e eeuw. Vroeger kreeg men namelijk alleen betaald als zij die dag gewerkt hadden. Hierdoor kregen zij bij ziekte alleen de eerste dag van ziekmelding een vergoeding. Mede dankzij de Ziektewet en diverse arbodiensten zijn werkgevers vandaag de dag verplicht om de zieke werknemers een minimaal percentage van hun loon door te betalen. Dit is in de meeste gevallen zo’n 60 tot 70 procent van het gebruikelijke loon.  Echter zijn er ook gevallen waarbij blijkt dat de werknemer zijn of haar functie binnen het bedrijf niet meer voort kan zetten of zelfs dat de werknemer arbeidsongeschikt (voor het desbetreffende werk) is verklaard door het UWV. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u de werknemer een outplacement traject aanbieden in plaats van een ontslagpremie. Met behulp van dit traject leert de werknemer onder andere hoe hij/zij een onderscheidende sollicitatiebrief kan schrijven.

http://www.loopbaannederland.nl